Nature Study #1 — Glenn Willmott and Daniel Schlick, 2019